Privacy Statement

 

Beveiliging
Conform de bepalingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) heeft de Stichting Raad van Overleg in de Metalektro, hierna te noemen “ROM”, adequate maatregelen getroffen voor de beveiliging van uw gegevens.

Uw gegevens
Bij bezoek aan deze website kan de ROM de door u verstrekte gegevens verwerken. Wij zullen deze gegevens vertrouwelijk behandelen. Wij zullen uw gegevens op geen enkele wijze ter beschikking stellen aan derden met uitzondering van de volgende gevallen: met uw instemming, een wettelijke verplichting en/of een rechterlijke uitspraak, een en ander voor zover in overeenstemming met de WBP.

Bezoek website
De ROM verwerkt informatie met betrekking tot bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar bezoekers. In het bijzonder is deze verwerking van gegevens gericht op:

  • het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van de ROM en het kunnen uitvoeren van promotieactiviteiten
  • het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. Het betreft hier gegevens zoals de duur van een bezoek, welke pagina’s worden bezocht en welke middelen worden gebruikt.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via hyperlinks kunnen worden bezocht.

Uw rechten
Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een brief sturen naar STICHTING ROM, Postbus 407, 2260 AK Leidschendam. Of stuur een e-mail naar info@romcao.nl.

Wijzigingen Privacy Statement
De ROM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.