Aanmelden
Regeling Vervroegd Uittreden

Heb je stap 1 tot en met 4 doorlopen en wil je je aanmelden voor de RVU Metalektro? Dat kan hier. Aanmelden kan tot en met 30 september 2025. Let op: de eerste uitkeringen kunnen pas vanaf 1 juli 2022 worden gedaan. Als je je in januari 2022 aanmeldt voor de RVU, zul je dus op z’n vroegst per juli 2022 de RVU-uitkering kunnen ontvangen.

De RVU Metalektro beslist in principe binnen 30 dagen of je aanvraag wordt goedgekeurd. Aanmeldingen worden in behandeling genomen zolang er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

Checklist aanmelden RVU

Zorg dat je de volgende onderdelen bij de hand hebt als je het formulier gaat invullen:

 • Een kopie van je identiteitsbewijs (ID-kaart of paspoort) met BSN-nummer erop (geen kopie van je rijbewijs).
 • Een bankafschrift van de rekening waarop de RVU-uitkering moet worden gestort, met daarop tenminste je naam, adres en woonplaats en het IBAN-nummer of een kopie van de bankpas van die rekening.
 • Als je maximaal € 4.000,- bruto per maand verdient exclusief toeslagen, moet je drie meest recente loonstroken meesturen.
 • Als er sprake is van regelmatige ploegen- of consignatiedienst, SAO-toeslag of andere vergelijkbare toeslagen, moet je een door de werkgever ingevuld Formulier Toetsing Voorwaarden RVU Metalektro meesturen.
 • Als je deelneemt aan het Generatiepact Metalektro, moet je de aanvulling van je arbeidsovereenkomst meesturen.

[gravityform id=”2″ title=”true” description=”true” ajax=”false”]

[1] Twijfel je of dat het geval is? Check het dan op de website van de ROM.

 

[2]

 • Regelmatige ploegendienst is ploegendienst die ten minste gedurende 1 jaar, volgens een vooraf vastgesteld rooster is of moet worden uitgeoefend.
 • Regelmatige consignatiedienst is consignatiedienst die ten minste gedurende 1 jaar, volgens een vooraf vastgesteld rooster is of moet worden uitgeoefend.
 • Regelmatige SAO-toeslag of vergelijkbare toeslagen voor bezwarende omstandigheden heeft gekregen: hiervan is sprake als de toeslag ten minste gedurende 1 jaar is ontvangen.
[3] Er is sprake van aanvullende financiering van de werkgever of een door de werkgever aangewezen partij als je een vergoeding krijgt aan het einde van je arbeidsovereenkomst. Dit kan een geldbedrag zijn, maar ook een vergoeding in natura.Bijvoorbeeld vrijstelling van werk met behoud van salaris tijdens de opzegtermijn.
Uitbetaling van arbeidsvoorwaarden uit de arbeidsovereenkomst vallen hier niet onder.Dit zijn bijvoorbeeld:

 • eindafrekening van vakantiedagen
 • uitbetaling van vakantiesaldo
 • uitbetaling van een jubileumvergoeding/dertiende maand

Twijfel je of er sprake is van een beëindigingsvergoeding? Overleg dan met je werkgever!

Meer informatie

Stichting RVU Metalektro
Telefoon: 070 – 317 19 80
Email: info@rvumetalektro.nl

Werkgevers kunnen contact opnemen met het FME: 088 400 84 00

Werknemers kunnen ook contact opnemen met de vakbonden die betrokken zijn bij de RVU Metalektro:

FNV : 088 – 368 03 68
CNV Vakmensen : 030 – 751 10 07
De Unie : 0345 – 85 18 51
VHP2 : 040 – 211 62 22

Samen in de WIA Metalektro